ผู้บังคับบัญชา


พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
          ผบ.ทสส.

พล.อ.หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
           ผบ.นทพ.


   พล.ต.ทำนุ  โพธิ์งาม
      ผอ.สนภ.3 นทพ.